top of page

Om Vikaryd

 

Vikaryd, belägen vid den nordöstra viken av sjön Mjörn 6 km väster om Alingsås, är omgärdad av gamla, stora ekhagar. Där föder vi idag upp våra kalvar och lamm i ekologisk samstämmighet med naturen.

 

Gården köptes i mitten av 1800-talet av Axel Dickson som, liksom sin bror James-Fredrik på Tjolöholm, lät uppföra ett slott på ägorna. Hans son James tog sedemera över och hade en mjölkbesättning med cirka 50 kor.

 

1956 tog Archibald Dickson över Vikaryd. Han avvecklade korna och började med spannmålsodling på de cirka 150 hektar öppen jord som fanns. Han var dessutom mycket intresserad av skog och drev ett aktivt skogsbruk på cirka 500 hektar.

 

1990 tog Archibalds dotter Susanne och hennes man Peter över Vikaryd. Då återvände djuren, kor och får, till gården och planerna på en köttbod sattes i verket. 1992 startades Vikaryds Köttbod.

 

Till en början var butiken endast öppen för privatkonsumenter, som där kunde handla kött som var uppfött på gården. Med tiden växte företaget och intresset ökade från de lokala handlarna att kunna saluföra lokalt producerat kött av högsta kvalitet. 2003 invigdes nya lokaler som nu är godkända för leverans även till butiker och restauranger.

 

Eftersom efterfrågan på kött är så stor har vi startat ett samarbete med några gårdar inom slakteriets upptagningsområde, där vi efter godkännande av gården köper in deras djur. Detta för att kunna säkra leverans av högsta kvalitet året om.

 

Alla djur slaktas på Skövde slakteri och vi har ett mycket nära samarbete med Eriksons Chark i Nossebro sedan många år tillbaka. De tillverkar alla fina korvar av det kött vi skickar upp till dem varje vecka.

bottom of page